Uttarpara Sangeet Chakra 2010 (54th Annual Conference) : Jan 23rd - 25th, 2010 at Uttarpara Joykrishna Public Library Ground

  Uttarpara Sangeet Chakra 2010 (54th Annual Conference Uttarpara Sangeet Chakra 2010 (54th Annual Conference)

Jan 23rd - 25th, 2010
Uttarpara Joykrishna Public Library Ground 

23rd  January 2010 - 8.00P.M. – Whole night

(In the Memory of Ustad Ali Akbar Khan )
 
Ustd. Rashid Khan(Vocal)
 
(Duet) Ustd. Shahid Parvez (Sitar) &
Pdt.Tejendra  Narayan Mazumder(Sarod)
 
Ustd. Alam Khan(Sarod)
 
Sri Sanjiv Abhayankar(Vocal)
 
Sri Kumar Mukherjee(Vocal)
 
Smt. Sohini Debnath (Kathak)


                          
24th  January 2010 - 5.00P.M.-10.00P.M.

(Birth Centenary of  Sangitacharya Tarapada Chakraborty)
 
Pdt. Manas Chakraborty (Vocal)
                           
Sr i Harekrishna Halder    ( Srikhol)
                           
Sri Parthasarathi Deshikan (Vocal)
 
 
25th  January 2010 - 8.00P.M. – Whole night

(  Birth Centenary of  Sangitacharya Bhismadeb  Chattopadhyay )
 
Pdt. Rajan Mishra &  Sajan Mishra (Vocal)
 
Pdt. Hariprasad Chourasia (Flute)
 
Smt Madhumita Roy (Kathak)
 
Smt Ranjana Chakraborty ( Vocal)
 
Sri Sounak Chattopadhyay (Vocal)
Smt Anjana Kushari (Vocal)
 
Sri Apratim Mazumder (Sarod)
 
 
Accompaniment
Pdt. Samar Saha, Pdt Tanmoy Bose, Pdt Subhankar Banerjee, Sri Hironmoy Mitra, Pdt Dinonath Mishra, Pdt Subhen Chatterjee, Pdt Jyoti Goho , Sri Sanatan Goswami, Sri Ujjwal Bharati, & Others.